Sunday, January 28, 2007

Onko luovuutta ilman osaamista?

Vuoteen 1962 saakka Beatles soitti 90%:sesti muiden lauluntekijöiden lauluja. Vuodesta 1963 alkaen Beatles soitti 90%:sesti itse säveltämiään kappaleita. (Lonka, Kirsti, TKK 2006) Luovuutta ei voi hyödyntää, jos ei ole riittävää osaamista. Myös Pablo Picasso osasi maalata valokuvantarkasti ennen kuin ryhtyi vääristämään kuviaan.

Näkemys kehittyy, kun katsontakanta on laaja-alainen. Luova ajattelu vaatii syvällistä osaamista ja laaja-alaista katsontakulmaa. Mutta pelkkä tieto maailmasta ei ole olennaista, vaan ymmärrys ja uusi perspektiivi. Jopa Albert Einstein on todennut, että mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto. Luovaa asiantuntijuus edellyttää syvällistä osaamista ja ennakkoluulotonta tulkintaa.

Picasson näkemyksen kehitystä on hyvin esitetty Barcelonan Picasso-museossa. Uran alkuvaiheissa Picasso kopioi paljon klassikko tauluja ja lähti muokkaamaan, niissä ollevia hahmoja. Ihmisryppäässä hän käänsi ensin yhden ihmisen pään luonnottomaan asentoon. Seuraavassa harjoitelmassa outoja ihmishahmoja tutussa klassikkotauluasetelmassa on jo useampia.

Kiireessä ei synny uusia ajatuspolkuja. Ihmismielen tutkijat selittävät, että luovuus vaatii aikaa ja tilaa, vapautta vaihtaa näkökulmaa, lupaa irrotella ja leikitellä, oikeutta yrittää ja erehtyä, mahdollisuutta olla epälooginen ja epärationaalinen. Luovuus edellyttää katseen suuntaamista outoihin suuntiin, sinne, minne muut eivät uskalla tai ymmärrä katsoa. (Arkio Tuula, HS 14.4.2003) Luovuus vaatii siis aikaa ja rohkeutta.


Kuvio: Luovuuden edellytykset.

Organisaatiossa luovuudesta ja innovatiivisuudesta puhutaan, mutta kiire ja onnistumisen pakko tukahduttavat mielen leikin ja riskinoton. Tyhmät ideat ammutaan monesti alas ennen kuin idea on päässyt itämään ja kehittymään. Monesti uusi idea tuntuu aluksi vähintäänkin kummalliselta. Kun kehittämiseen, muhimiseen ja ajatusten pallotteluun ei ole aikaa, on tehokkuuden nimissä järkevää karsia aikaa kuluttava pohdiskelu. Lyhyellä tähtäimellä toiminta on järkevää, mutta pitkässä juoksussa voittoa on vaikea tehdä ilman innovaatioita. Pelkällä puolustuspelillä ei voi menestyä.

Tehokkuutta tulisikin lisätä kehittelemällä rutiineja ja toimintaprosesseja asioissa ja toiminnoissa, jotka jo osataan ja hallitaan, jotta aikaa voitaisiin investoida ajatteluun. Hakukoneyhtiö Googlen työntekijät saavat käyttää 20% työajastaan omien projektien kehittelyyn. Ideoita kirjataan ja kehitellään yhteisesti ja johdetusti. Ideoiden toimivuutta arvioidaan vasta kun niistä on tehty prototyypit (Taloussanomat 3.2.2007 s.19). Näistä työntekijöiden omista projekteista on saanut alkunsa mm. Google maps.

1 comment:

Kimmo Rahkamo said...

Luovuutta syntyy kahdella tavalla: ei ole onnistumisen pakkoa ja voi tehdä uutta rohkeasti tai sitten on todella pakko onnistua tavalla tai toisella. Siis aika erikoista, kaksi täysin päinvastaista tilannetta. Miljonäärillä on varaa olla luova. Jos epäonnistuu, on edelleen miljonääri. Viimeiseen oljenkorteen tarttuvan on taas pakko olla luova, muuten menee se viimeinenkin oljenkorsi.