Saturday, December 16, 2006

Osaajista kamppaillaan

"Työssä osaamisesta vain 20% on muodollista koulutusta. Paljon suurempi osuus on vuorovaikutuksella (30%) ja puolet osaamisestamme perustuu työn tekemiseen”, sanoo professori Leenamaija Otala Teknisestä korkeakoulusta. Muodollinen koulutus antaa pohjan, rakenteen ja kehikon, jonka päälle rakennamme varsinaisen osaamisen, joka syntyy pääasiassa kerätyistä kokemuksistamme, ja jalostuu vuorovaikutuksessa. Parhaimmillaan, perustietopohjan lisäksi, koulutus herättää havainnoimaan maailmaa sekä opettaa jäsentämään, priorosoimaan ja prosessoimaan havaintoja systemaattisesti ja luovasti. Tietomme on siten oppimaamme, kokemaamme ja kuulemaamme tietoa ja taitoa, jotka olemme jäsennelleet omalla personallisella tavalla. Personallisen tapamme pohjana on kasvatuksemme, kulttuurimme, kokemuksemme ja koulutuksemme.

Päivittäin törmään kirjoituksiin tietotaidon tärkeydestä ja sen johtamisen vaikeudesta nyky-yrityksissä. Mm. The Economist lehden artikkelissa (A survey of talent; The Economist; 7.10.2006) kirjoittaja pohdiskelee yritysten rakenteiden muutosta ja kyvykkyyksien merkityksen kasvua. Artikkelissa New York Universityn professori, Baruch Lev, väittää, että amerikkalaisten pörssiyritysten arvosta jo yli puolet muodostuu aineettomasta pääomasta. Syvin muutos on tapahtunut henkilöstön osaamisen merkityksen kasvuna. Samassa artikkelissa johdon konsultointiyritys, Accenture, on laskenut, että 25 vuodessa 500 suurimman pörssiyrityksen aineettoman pääoman arvo on kasvanut 20%:sta 70%:een. Kilpailu tiedon muokkaajista ja osaajista on siis toden teolla alkanut. Monet yritykset kamppailevat tosissaan löytääkseen parhaat mahdolliset kyvyt. Rekrytointi on huimaa, mutta yhä useammat yritykset myös kouluttavat jo palkkaamiaan työntekijöitä ja panostavat massiivisesti henkilöstön kehitykseen. Mm. Goldman Sachs on perustanut Goldman Sachs Universityn ja se myös kannustaa osakkaitaan panostamaan osaajien kehittämiseen. (Everybody is doing it; The Economist; 7.10.2006)

No comments: